Печалбата на банките в България нарасна с 18% през тримесечието

Разходите за обезценка на финансови активи в банките в края на март намаляват на годишна база с 30 млн. лева до 123 млн. лв.